2 päivää

Trukkikoulutus 2 päivää

Hansa Trukit Oy:n trukkikoulutus, trukkikurssi on Tehokas Monipuolinen Joustava Edullinen

Hansa Trukit Oy:n järjestämä kahden päivän koulutus on tarkoitettu kaikille yrityksen työntekijöille, jotka käyttävät trukkia joko päätoimisesti tai omantoimen ohessa, mutta eivät ole osallistuneet tai saaneet todistettavasti työnantajan järjestämää opastusta tai koulutusta. (ryhmäkoko min. 8 henkilöä)

Trukkikoulutus ryhmä

Koulutuksen sisältö:

 1. Koulutuspäivä
 • Lainsäädäntö > Työturvallisuuslaki 14§
 • Trukinkuljettajan ominaisuudet > Ammattimainen asennoituminen
 • Trukin tekniset asiat > Trukkityypit, kuormitustaulukot
 • Työskentely trukilla > Trukin kuormaus, kuormanpainopiste
 • Henkilönostot trukilla > Trukin vaatimukset
 • Työskentely ympäristö > Lastaus alueet, trukin rekisteröinti
 • Tapahtuneet trukki turmat ja miten ne olisi voinut välttää
 • Kuormalavahyllyt
 • Yhteistoiminta
 • Kirjalliset kokeet
 1. Koulutuspäivä
 • Ajoharjoittelua 30-45min / kurssille osallistuja
 • Harjoittelu / opastus tapahtuu työtä vastaavissa olosuhteissa
 • Käytettävien trukkien päivittäistarkastukset
 • Tarkkailun kohteena mm. kuorman käsittely, havainnointi, ahtaat väylät, peruutus
 • Kuljettajien pisteytys
 • Yhteinen päätöstilaisuus

Trukkikoulutuksesta tulee työnantajalle kurssitodistus:

 • Yrityksen yhteystiedot, kurssin tilaaja
 • Koulutuksen laajuus, sisältö
 • Koulutukseen osallistuneiden nimet, mahdollinen osasto
 • Aika ja paikka
 • Kouluttajan allekirjoitus

Työntekijän ajolupa:

 • Yrityksen nimi, mahdollinen osasto, toimipaikka tai toimipaikat
 • Kuljettajan nimi
 • Trukkityypit, nostoluokka
 • Laminoitu

Koulutus on mahdollista järjestää:

 • Asiakkaan toimipaikassa
  • neuvottelutila, jossa valkoinen seinä siirtoheittimelle
  • opastus asiakkaan trukkikalustolla
 • Asiakkaan lähialueella olevassa toimipaikassa (koulutukseen osallistuu useita alueen yrityksiä)
  • paikallinen hotelli tms. muu vastaava toimipaikka

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

Jalo Makkonen, 050 495 1312
jalo.makkonen@saunalahti.fi

Valtioneuvoston asetus 403/2008 (käyttöpäätös) astui voimaan 1.1.2009. Tämä asetus asettaa työnantajalle, mutta etenkin työnsuorittajalle uusia velvoitteita. Välittömästi huomioitaviin asioihin kuuluu mm. asetuksen 1 L:n 14 §:n 4.kohta, joka koskee trukin ja henkilönostimen kuljettajaa.

Kuljettajalla on oltava työnantajan kirjallinen ajolupa. Työnantajan on ennen luvan myöntämistä varmistettava, että kuljettajalla on riittävät kyvyt ja taidot välineen käyttämiseen. Siihen kuuluu kuljettamisen lisäksi myös työsuojelulain ja asetusten tunteminen. Nämä asiat ovat usein kokeneillekin käyttäjille vieraita ja epäselviä. Erittäin vaikeaan asemaan joutuvat työnantajat, jotka ovat pääasiallisessa työsuojeluvastuussa ns. ”yhteisellä työmaalla”.